Trygghetskommissionen mötte företagare i utsatta förorter

Print

Trygghetskommissionen mötte den 11 januari företagare från utsatta förorter runt Järvafältet för att få en uppfattning om hur dessa upplever sin vardag.

För att få en bättre uppfattning om hur företagare i utsatta områden ser på sin situation och uppfattar samhällets förmåga att stävja brott och skapa trygghet träffade Trygghetskommissionen den 11 januari företagare som är verksamma i områdena kring Järvafältet. Från kommissionens sida deltog förutom ordförande Fredrik Reinfeldt även ledamoten Nalin Pekgul och sekreteraren Fredrik Andersson.

– Vi strävar efter att få en så bred bild som möjligt av problematiken med brottslighet och otrygghet. Här fyller självklart de lokala företagen i utsatta områden en viktig funktion genom att dela med sig av sina erfarenheter av att driva verksamhet där. Vi fick med oss flera förslag på åtgärder och insatser för att vända utvecklingen. Detta är värdefullt i vårt fortsatta arbete, säger ordförande Fredrik Reinfeldt.

Tensta företagarförening, representerad av ordförande Hossein Alfak, menar att det lokala näringslivet måste känna trygghet och få stöd från samhället för att kunna bedriva och utveckla näringsverksamhet i utsatta områden.

 

Trygghetskommissionen är tillsatt av branschorganisationen Svensk Försäkring. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen bl.a. föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otrygghet i samhället. Senast den 1 juni 2018 ska kommissionen redovisa uppdraget i form av en slutrapport.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Trygghetskommissionen inspirerades av Gårdsten

Fredrik och Michael_mindre

Trygghetskommissionen fortsätter sitt arbete med att inhämta goda exempel på hur kommuner, organisationer och andra lokala aktörer verkar i brottsutsatta områden. Den 6 november besökte kommissionen Gårdsten och Gårdstensbostäder i Angered för att ta del av deras arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet.

Vid besöket fick kommissionens ledamöter en redovisning av hur Gårdstensbostäder lyckats skapa en positiv utveckling i Gårdsten med uppdraget att inte bara förvalta fastigheterna, utan också utveckla och förnya stadsdelen i nära samarbete med de boende.

Gårdstensbostäder har lyckats skapa en positiv utveckling i området sedan bolaget bildades för 20 år sedan och har idag stor efterfrågan på sina bostäder. 1997 räknades Gårdsten vara ett av Sveriges sex mest nergångna bostadsområden. Antalet anmälda brott låg långt över genomsnittet och 1 000 lägenheter stod tomma med hög omsättning av lägenhetsbeståndet. Idag är läget det omvända med halverad brottsstatistik och i snitt 1 000 sökande till varje lägenhet.

Fredrik Reinfeldt är väldigt positiv till det arbete som görs i Gårdsten och tycker det finns anledning att dra lärdom av de viktiga resultat som uppnåtts i stadsdelen för att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet.

Mycket har gjorts på ett bra sätt i Gårdsten. Man arbetar långsiktigt och har ett bra samarbete mellan fastighetsägare, föreningsliv och företag där inte minst Trygghetsgruppen i området har en viktig uppgift.

Trygghetsgruppen i Gårdsten startades 2002 och har som uppgift att samverka med medborgare, arrangera sociala aktiviteter och ha en ständig dialog med hyresgäster om vad som kan förbättras i området.

Man har åstadkommit en väldigt fin vändning här i Gårdsten genom ett långsiktigt samverkansarbete. Det finns mycket vi tar med oss härifrån i vårt fortsatta arbete, menar Fredrik Reinfeldt.

Trygghetskommisionen_promenad_mindre

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Trygghetskommissionen besökte Norrtälje

TK_171009_09

Foto: Björn Olsén TiNK

Trygghetskommissionen besökte Norrtälje kommun och tog del av kommunens trygghetsarbete.

Måndagen den 9 oktober besökte Trygghetskommissionen Norrtälje kommun för att ta del av hur kommunen bedriver sitt trygghetsarbete. Kommissionen, som togs emot av representanter från Norrtälje kommun samt polisen, informerades om hur kommunen arbetar med projektet ”Trygg i Norrtälje kommun”. Projektet som väckt nationellt intresse är en strategisk och övergripande samverkan mellan kommunen, polisen, föreningar, företag, myndigheter, kyrkor och samfund, som syftar till att genom samverkan skapa ett tryggare samhälle för alla invånare.

– Genom att identifiera platser och situationer som är otrygga och därefter rikta resurser mot dessa har Norrtälje fått goda resultat, säger Fredrik Reinfeldt och nämner Walkabouten* på skolavslutningarna som ett bra exempel för att stävja ungdomsfylla.

– Samhällsdebatten fokuseras ofta kring polisen och deras resurser samtidigt som Norrtälje visar att just samverkan mellan olika samhällsaktörer kan ge stora effekter.

”Trygg i Norrtälje kommun” innefattar bland annat det gemensamma arbetet med Trygg skola samt Norrtälje kommuns långsiktiga planer för att bygga hållbara bostäder för alla enligt konceptet Bo Tryggt. Gemensamt för dessa är att de bygger på långsiktiga mål samt gemensam struktur och gemensamma plattformar.

Trygghetskommissionen är tillsatt av branschorganisationen Svensk Försäkring. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten och föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otrygghet i samhället. Senast den 1 juni 2018 ska kommissionen redovisa uppdraget i form av en slutrapport.

* Varje år arrangerar Norrtälje kommun en tipspromenad i samband med skolavslutningskvällen – Walkabouten

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Trygghetskommission för färre vardagsbrott och ökad trygghet

Svensk Försäkring tillsätter Trygghetskommissionen. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten och föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otryggheten i samhället.

Under 2016 anmäldes 1 510 000 brott. Det handlar till stor del om vardagsbrott som inbrott, stöld och bedrägerier. Antalet anmälda brott ökar och allt högre krav ställs på samhällets förmåga att hantera brottslighet. Nya brottstrender medför stora påfrestningar för polis och rättsväsende.

— Det vore djupt olyckligt om samhället tappar kontrollen över brotts­utvecklingen, inte minst för de människor som i dag lever och verkar i de mest utsatta områdena.  Med gemensamma insatser och initiativ som Trygghetskommissionen kan vi förhoppningsvis bromsa denna utveckling, säger Fredrik Reinfeldt.

Trygghetskommissionen ska lägga fram förslag till åtgärder för att motverka brottsligheten och minska otryggheten. Åtgärderna kan vara inriktade på att motverka rekrytering till brottslig verksamhet, brottsförebyggande åtgärder, tryggare bostadsområden, polisens förmåga och rättskedjans utformning. Kommissionen ska även belysa vilka möjligheter försäkrings­branschen har att bidra till minskad otrygghet i samhället.

Kommissionen ska samråda med berörda myndigheter, organisationer och samhälls­debattörer. Den kommer att inhämta synpunkter och idéer från kommuner, organisationer och andra lokala aktörer som verkar i brottsutsatta områden. Uppdraget ska vara slutfört senast den 1 juni 2018.

— Försäkringsbranschen arbetar sedan länge med brottsförebyggande åtgärder. Genom Trygghetskommissionen vill vi bidra med kunskap, dialog och konkreta lösningar för att göra Sverige tryggare, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

Kommissionens sammansättning:

Fredrik Reinfeldt (ordförande)
Fredrik Van Kesbeeck Andersson, Hovrättsassessor (sekreterare)
Patrick Bergander, vd Trygg Hansa
Annika Brändström, vd Stöldskyddsföreningen
Per-Erik Ebbeståhl, Trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö Stad
Lars Korsell, Jurist och kriminolog
Magnus Lindgren, Generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige
Christer Nordström, Poliskommissarie
Nalin Pekgul, Sjuksköterska

Presskontakt: Joacim Londér, 08-522 785 18, joacim.londer@trygghetskommissionen.se

Publicerat i Pressmeddelande | Lämna en kommentar