Hur stoppar vi de internationella stöldligorna och bedrägeribrotten?

De internationella stöldligorna beräknas ligga bakom närmare hälften av alla bostadsinbrott. Bedrägerierna ökar kraftigt och det anmäls drygt 200 000 bedrägerier per år. Vad har dessa stöldbrott och bedrägeribrott gemensamt och hur ska de motverkas på ett effektivt sätt?
Gäst: Fredrik Reinfeldt, ordf. Trygghetskommissionen (f.d. stadsminister) 
Programledare: Åsa Sönnerby, Larmtjänst

Publicerat i Poddavsnitt | Kommentarer inaktiverade för Hur stoppar vi de internationella stöldligorna och bedrägeribrotten?

Organiserade stölder och it-bedrägerier är den nya tidens livskvalitetsbrott

Foto: Ulrica Loeb

Omdefiniera polisens roll vid it-relaterade bedrägeribrott och fokusera på att bryta de internationella stöldligornas logistikkedjor inom Sverige. Det är några av de förslag som Trygghetskommissionen idag presenterar i sin andra och slutliga rapport.

Bedrägerierna, och främst de it-relaterade bedrägerierna, är idag västvärldens snabbast växande brottsfenomen. Det beror på att kontantanvändningen i samhället är i kraftigt avtagande och att digital teknik i ökad utsträckning möjliggör överföring av stora resurser. Bedrägerierna tränger in i vårt privatliv genom de allt mer uppkopplade hemmen och de tjänster vi är beroende av i vardagen.

De internationella stöldligorna beräknas ligga bakom uppemot hälften av alla bostadsinbrott och en klar majoritet av stölderna av bilar och båtmotorer.

Stölder, inbrott och bedrägerier är kränkande för dem som drabbas och skapar otrygghet i samhället.

─ Internationella stöldligor och bedrägerier är två områden där brottsligheten i kontrast till annan kriminalitet ser ut att öka. Det handlar om brott som påverkar människors livskvalitet. Det är hög tid att samhället med kraft reagerar mot den nya tidens livskvalitetsbrott, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen.

Med hänsyn till de it-relaterade bedrägeriernas omfattning och struktur föreslår Trygghetskommissionen att polisens roll definieras om till att ge privata aktörer större utrymme för att öka effektiviteten. Kommissionen betonar även vikten av att i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet involvera andra aktörer som inte traditionellt haft en sådan uppgift, däribland it-branschen. När det gäller de internationella stöldligornas verksamhet bör polisen även rikta fokus mot de inhemska logistikkedjorna vilka inte får tillräcklig uppmärksamhet i de satsningar som görs idag mot brottsligheten.

─ Trygghetskommissionen har gjort ett gediget arbete och har i två rapporter fördjupat kunskapen om orsakerna till den ökande vardagsbrottsligheten och hur man kan arbeta för att öka tryggheten. Vi ska nu titta närmare på hur försäkringsbranschen kan vara en part i arbetet med att aktivera samhället mot livskvalitetsbrott framåt, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

Presskontakt
Anna Rudérus, 08-522 785 18, anna.ruderus@insurancesweden.se

Om Trygghetskommissionen

Trygghetskommissionen tillsattes i juni 2017 på initiativ av branschorganisationen Svensk Försäkring med uppgift att belysa utvecklingen av den anmälda vardagsbrottsligheten och den brottsrelaterade otryggheten samt lägga fram åtgärdsförslag för att bryta den negativa utvecklingen. Kommissionen har presenterat två rapporter: Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott – Trygghetskommissionens förslag på hur säkerhet och trygghet ska kunna öka i människors vardag (juni 2018) och Den nya tidens livskvalitetsbrott–internationella stöldligor och it-relaterad bedrägeribrottslighet (januari 2019).

Kommissionens sammansättning

Fredrik Reinfeldt, f.d. statsminister (ordförande)
Fredrik Van Kesbeeck Andersson, jur.dr. och f.d. rådman (sekreterare)
Patrick Bergander, Group CEO Codan Trygg Hansa
Annika Brändström, vd Stöldskyddsföreningen
Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö Stad
Lars Korsell, docent och gästforskare vid Högskolan i Dalarna
Magnus Lindgren, fil.dr. och generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige
Christer Nordström, f.d. poliskommissarie
Nalin Pekgul, sjuksköterska och tidigare riksdagsledamot

Rapporterna laddar du ner och beställer här

Publicerat i Pressmeddelanden | Kommentarer inaktiverade för Organiserade stölder och it-bedrägerier är den nya tidens livskvalitetsbrott

Pressinbjudan: Fredrik Reinfeldt presenterar Trygghetskommissionens rapport om internationella stöldligor och bedrägerier

En betydande del av stöldbrottsligheten i Sverige begås av internationella stöldligor. Bedrägerierna, och främst de it-relaterade bedrägerierna, är idag västvärldens snabbast växande brottsfenomen.

Välkommen till en pressträff där Trygghetskommission presenterar rapporten Den nya tidens livskvalitetsbrott – internationella stöldligor och it-relaterad bedrägeribrottslighet. Det är kommissionens andra och slutliga rapport.

Trygghetskommissionen tillsattes i juni 2017 på initiativ av branchorganisationen Svensk Försäkring. Kommissionens uppgift är att belysa utvecklingen av den anmälda vardagsbrottsligheten och den brottsrelaterade otryggheten samt att lägga fram åtgärdsförslag för att bryta den negativa utvecklingen.

Vid presskonferensen medverkar Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring, och Fredrik Reinfeldt, Trygghetskommissionens ordförande.

Tid: Torsdagen den 10 januari kl. 10.00

Plats: Karlavägen 108, 6 tr, Stockholm

Medtag presslegitimation

Anmäl deltagande till:
Anna Rudérus, Svensk Försäkring
Telefon: 08-522 785 18
E-post: anna.ruderus@insurancesweden.se

Publicerat i Pressmeddelanden | Kommentarer inaktiverade för Pressinbjudan: Fredrik Reinfeldt presenterar Trygghetskommissionens rapport om internationella stöldligor och bedrägerier

BID-inspirerad samverkan för ökad trivsel och trygghet

Välkommen på ett lunchseminarium den 20 november, arrangerad av Fastighetsägarna, där vi får lyssna till Fredrik Reinfeldt, Trygghetskommissionen, det nytillträdda finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och fastighetsbranschen om hur BID-inspirerad samverkan kan utvecklas i Stockholm.

Seminariet är fulltecknat, men du kan se det live via Fastighetsägarnas Facebooksida.

Publicerat i Kalendarium | Kommentarer inaktiverade för BID-inspirerad samverkan för ökad trivsel och trygghet

Fredrik Reinfeldt inledningstalar på seminarium om bedrägerier mot äldre

2018-10-23 13_10_21-Forum - Igår 09.00 _ SVT Play.pngTrygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt inledningstalade på ett seminarium om bedrägeribrott mot äldre ”Vilseledd och lurad – vad gör jag nu?”. Seminariet anordnas av Polisen, Brottsofferjouren, PRO och SPF Seniorerna.

Seminariet sändes på SVT Forum och du kan se det här

 

Publicerat i Kalendarium | Kommentarer inaktiverade för Fredrik Reinfeldt inledningstalar på seminarium om bedrägerier mot äldre

Hur ska säkerhet och trygghet öka i människors vardag?

larmtjanstpoddenHur ska vi få människor att känna sig trygga i vardagen? Hur ser brottsutvecklingen ut och varför fungerar inte nuvarande brottsbekämpning? Fredrik Reinfeldt deltar i Larmtjänstpodden.

Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen, berättar om den rapport som kommissionen publicerade i somras om att aktivera samhället mot livskvalitetsbrott. Hur kan vi jobbar mer effektivt med brottsbekämpning? Är det polisens problem att lösa eller måste fler aktörer samverka?

Lyssna på avsnittet här

Publicerat i Poddavsnitt | Kommentarer inaktiverade för Hur ska säkerhet och trygghet öka i människors vardag?

Fredrik Reinfeldt inledningstalar på seminarium om bedrägerier mot äldre

Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt inledningstalar på ett seminarium den 22 oktober om bedrägeribrott mot äldre ”Vilseledd och lurad – vad gör jag nu?”. Seminariet anordnas av Polisen, Brottsofferjouren, PRO och SPF Seniorerna.

Seminariet är redan fullbokat men här är Inbjudan för seminariet

Här kan du ladda ner rapporten

Publicerat i Kalendarium | Kommentarer inaktiverade för Fredrik Reinfeldt inledningstalar på seminarium om bedrägerier mot äldre

Fredrik Reinfeldt invigningstalar på säkerhetsbranschens mässa i Älvsjö

Fredrik Reinfeldt invigningstalar på säkerhetsbranschens mässa i Älvsjö den 23 oktober om Trygghetskommissionens rapport ”Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott”.

Läs mer om mässan

Hämta rapporten här

 

Publicerat i Kalendarium | Kommentarer inaktiverade för Fredrik Reinfeldt invigningstalar på säkerhetsbranschens mässa i Älvsjö

Fredrik Reinfeldt presenterar rapporten Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott

19 september

Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt presenterar rapporten Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott på ett frukostseminarium anordnat av Stiftelsen Tryggare Sverige och City i Samverkan. Övriga deltagare är stadsutvecklingschefen Helena Olsson (Fastighetsägarna), VD Per Eriksson (City i Samverkan), VD Andrew Spry (Tempest Security) och stadsdelsdirektör Susanna Halldin (Norrmalms stadsdelsförvaltning). Trygghetskommissionen tillsattes av Svensk Försäkring i juni 2017.

Läs mer om seminariet:

https://tryggaresverige.org/aktivera-samhallet?instance_id=11

Läs rapporten Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott

Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott (pdf)

Publicerat i Kalendarium | Kommentarer inaktiverade för Fredrik Reinfeldt presenterar rapporten Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott

Fredrik Reinfeldt intervjuad av Aftonbladet – Så ska kriminella gängen knäckas

Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt blev intervjuad av Aftonbladet kring gängkriminalitet. Läs artikeln här: https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/xRv9dB/reinfeldts-nya-losning-sa-ska-kriminella-gangen-knackas

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Fredrik Reinfeldt intervjuad av Aftonbladet – Så ska kriminella gängen knäckas