Trygghetskommissionen besökte Norrtälje

TK_171009_09

Foto: Björn Olsén TiNK

Trygghetskommissionen besökte Norrtälje kommun och tog del av kommunens trygghetsarbete.

Måndagen den 9 oktober besökte Trygghetskommissionen Norrtälje kommun för att ta del av hur kommunen bedriver sitt trygghetsarbete. Kommissionen, som togs emot av representanter från Norrtälje kommun samt polisen, informerades om hur kommunen arbetar med projektet ”Trygg i Norrtälje kommun”. Projektet som väckt nationellt intresse är en strategisk och övergripande samverkan mellan kommunen, polisen, föreningar, företag, myndigheter, kyrkor och samfund, som syftar till att genom samverkan skapa ett tryggare samhälle för alla invånare.

– Genom att identifiera platser och situationer som är otrygga och därefter rikta resurser mot dessa har Norrtälje fått goda resultat, säger Fredrik Reinfeldt och nämner Walkabouten* på skolavslutningarna som ett bra exempel för att stävja ungdomsfylla.

– Samhällsdebatten fokuseras ofta kring polisen och deras resurser samtidigt som Norrtälje visar att just samverkan mellan olika samhällsaktörer kan ge stora effekter.

”Trygg i Norrtälje kommun” innefattar bland annat det gemensamma arbetet med Trygg skola samt Norrtälje kommuns långsiktiga planer för att bygga hållbara bostäder för alla enligt konceptet Bo Tryggt. Gemensamt för dessa är att de bygger på långsiktiga mål samt gemensam struktur och gemensamma plattformar.

Trygghetskommissionen är tillsatt av branschorganisationen Svensk Försäkring. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten och föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otrygghet i samhället. Senast den 1 juni 2018 ska kommissionen redovisa uppdraget i form av en slutrapport.

* Varje år arrangerar Norrtälje kommun en tipspromenad i samband med skolavslutningskvällen – Walkabouten

 

Detta inlägg publicerades i Aktiviteter. Bokmärk permalänken.