Trygghetskommissionen mötte företagare i utsatta förorter

Print

Trygghetskommissionen mötte den 11 januari företagare från utsatta förorter runt Järvafältet för att få en uppfattning om hur dessa upplever sin vardag.

För att få en bättre uppfattning om hur företagare i utsatta områden ser på sin situation och uppfattar samhällets förmåga att stävja brott och skapa trygghet träffade Trygghetskommissionen den 11 januari företagare som är verksamma i områdena kring Järvafältet. Från kommissionens sida deltog förutom ordförande Fredrik Reinfeldt även ledamoten Nalin Pekgul och sekreteraren Fredrik Andersson.

– Vi strävar efter att få en så bred bild som möjligt av problematiken med brottslighet och otrygghet. Här fyller självklart de lokala företagen i utsatta områden en viktig funktion genom att dela med sig av sina erfarenheter av att driva verksamhet där. Vi fick med oss flera förslag på åtgärder och insatser för att vända utvecklingen. Detta är värdefullt i vårt fortsatta arbete, säger ordförande Fredrik Reinfeldt.

Tensta företagarförening, representerad av ordförande Hossein Alfak, menar att det lokala näringslivet måste känna trygghet och få stöd från samhället för att kunna bedriva och utveckla näringsverksamhet i utsatta områden.

 

Trygghetskommissionen är tillsatt av branschorganisationen Svensk Försäkring. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen bl.a. föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otrygghet i samhället. Senast den 1 juni 2018 ska kommissionen redovisa uppdraget i form av en slutrapport.

Detta inlägg publicerades i Aktiviteter. Bokmärk permalänken.