Trygghetskommissionen besökte New York

Under några dagar i februari besökte Trygghetskommissionen New York för att studera deras framgångsrika arbete med minskad brottslighet och ökad trygghet.

3

Patrick Bergander, vd Trygg Hansa, Fredrik Van Kesbeeck Andersson, sekreterare Trygghetskommissionen, Fredrik Reinfeldt, ordförande Trygghetskommissionen

New Yorks framgångsrika arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten har blivit väl känt sedan arbetet startade i början av 1990-talet. Med anledning av detta besökte Trygghetskommissionen New York i februari för att ta del av det framgångsrika arbetet.

Kommissionen inledde med att besöka 34th Street Partnership, i vilken även Bryant Park ingår, som är en av USA:s första så kallade “Business Improvement District” (BID) och bildades redan 1988. Området har därefter förvandlats från ett våldsamt och otryggt område till en attraktiv plats som rymmer både kontorslokaler, shopping, events och besökare från hela världen (www.34thstreet.org, www.bryantpark.org).

Trygghetskommissionen besökte därefter Project for Public Spaces (PPS) som är en ideell organisation som arbetar med att utveckla offentliga platser, vilka är viktiga i byggandet av den trygga staden (www.pps.org).

Under besöket gjorde kommissionen även ett besök på One Police Plaza (New York-polisen) vilket är hjärtat i polisens arbete mot kriminalitet, och fick där en presentation av verksamheten och det brottsförebyggande arbetet.

Times Square Alliance bildades 1992 för att utveckla och förbättra Times Square och dess närområden. Trygghetskommissionen fick en presentation av det arbete som gjorts och görs där.

Professor Maria Haberfeld vid John Jay Collage of Criminal Justice tog emot kommissionen och beskrev erfarenheter och forskning kring polisens och andra aktörers brottsförebyggande verksamhet i New York.

Resan avslutades med ett studiebesök hos Metropolitan Transit Authority (MTA) som har ansvaret för kollektivtrafiknätverket i New York. Där informerades om hur man arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande i kollektivtrafiken i staden. MTA är Nordamerikas största kollektivtrafiknätverk som servar 14.9 miljoner människor (http://www.mta.info).

 

Trygghetskommissionen är tillsatt av branschorganisationen Svensk Försäkring. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten och föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otrygghet i samhället.

Detta inlägg publicerades i Aktiviteter. Bokmärk permalänken.