Kommissionens arbete

Trygghetskommissionens arbete

Trygghetskommissionen startade sitt uppdrag den 12 juni 2017 och avslutar arbetet den 31 december 2018. Kommissionen kommer att presentera en rapport i juni 2018 och en i januari 2019.

Under sommaren och hösten 2017 har arbetet till största del bestått i att skaffa en bild av vilka problem som finns när det gäller trygghets- och vardagsbrottsfrågor samt hur dessa på olika sätt har tagits omhand i samhället. En viktig del i detta arbete har varit att ta del av praktiska erfarenheter på området och få kunskap om hur man på ett konkret plan kan arbeta med frågorna. Detta har bl.a. gjorts genom kontakt med olika aktörer som dagligen arbetar med trygghets- och vardagsbrottsfrågor.

Kommissionen har hittills tagit del av arbetet hos följande aktörer.

 • Landskrona kommun
 • Malmö stad
 • Köpenhamns kommun
 • Gårdstensbostäder, Angered
 • Förvaltnings AB Framtiden
 • Försäkringsbolaget Göta Lejon
 • BID Gamlestan
 • City i Samverkan, Stockholm
 • Norrtälje kommun

Kommissionen har vidare deltagit vid följande konferenser:

 • Social Engineering – Hur skyddar jag mig mot bedrägerier?. Anordnad av FIDI Finans.
 • Att bygga en säker och trygg stad inom ramen för BoTryggt2030. Anordnad av Stiftelsen Tryggare Sverige.
 • Security, Democracy & Cities, Coproducing Urban Security Policies. Anordnad av bl.a. Efus (European Forum for Urban Security).
 • Tillsammans mot brott – i dag och i morgon. Anordnad av Länsstyrelsen i Skåne.

Kommissionen har härutöver varit i kontakt med en rad andra aktörer, såsom Regeringskansliet, Polismyndigheten, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, SKL, Svensk Försäkring och Larmtjänst.

Framöver kommer kommissionen bl.a. att ta del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som bedrivs i Amsterdam, London och New York.