Om oss

Trygghetskommissionen avslutade sitt arbete den 31 december 2018. Kommissionen startade sitt uppdrag den 12 juni 2017 och presenterade en rapport i juni 2018 och en i januari 2019.

Trygghetskommissionen bestod av nedanstående personer:

Ordförande
Fredrik Reinfeldt

Ledamöter

Patrick Bergander, Group CEO Codan Trygg-Hansa
Annika Brändström, vd för SSF Svenska Stöldskyddsföreningen
Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör för Malmö Stad
Lars Korsell, jur.dr. och gästforskare vid Högskolan Dalarna
Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige
Christer Nordström, f.d. poliskommissarie
Nalin Pekgul, sjuksköterska och tidigare riksdagsledamot
Fredrik Van Kesbeeck Andersson, jur.dr. och rådman (sekreterare)